SU2020

1/100/един от сто/

През 2020 Sofia Underground излиза с позиция вместо концепция.

Позицията ни идва в отговор на утвърдилия се популярен модел на отношение към съвременното изкуство. Тя е реакционна и дефинитивна.

Sofia Underground преустановява отношения с визуализацията и изображенията, не участва в производството и разпространение на симулакруми. Отказва се от покровителството на инертните и инерционни художествени практики,
традиционните схващания и разбирания за арт, художественост, изкусност в изкуството. Художественото не може да остане това, което се представя масово сега. Пърформансът е формата, която променя. Той е време и запис на време. Безусловно и налично, присъствено и цяло. Посока, метод и тяло.

Как ще сторим етически преврат в естетическото статукво вълнува и самите нас. Затова очакваме мобилизация на underground-a. Тема на Sofia Underground 2020 e настоящата позиция. За по-кратко и във връзка с династическата символика на местата, където ще се проведе ще го назовем „Един от сто“.

Допустими форми: sound art, noise, experimental, durational, spatial, temporal interventions, dance, movement, text, speech, presence, absence, and other works or gestures stripped of visual imagery.