synaesthesia

SU2024-web

 

Sofia Underground International Performance Art Festival

 

Synaesthesia

 

24 — 28 април 2024

 

   Синестезията (от гръцки syn, „заедно“ и aisthesis, „усещане“) e смесването на сетива, при което възприятията се свързват без ясна причинно-следствена връзка. Така те будят идейна представа сякаш от сетиво, което всъщност не е било стимулирано. Хората със синестезия често отбелязват, че букви или цифри асоциативно биват визуализирани цветно, звукови тонове резонират с цветна сила или дори усещане за аромат.

   Но синестезията не е само неврологично състояние. На фона на безспирния устрем към систематизация и стандартизация успоредно с процесите на сегрегация,  индивидуализация и маргинализация, тя е и мощен концептуален и практически инструмент за преодоляването на актуалната тенденция чрез автентичен произвол. За прескачане на граници, създаване и предефиниране на отношения, откриване на нови хоризонти на творчеството в роящите се системи от правила.

   Решихме, че във време, в което тялото е свръх-окупирано и свръх-кодирано от всичко, освен самия му собственик, изграждането на произволни връзки между необичайни елементи е ключов момент за едно възможно освобождение на неговото движение, мислене, чувстване и изобщо съществуване. За негово охудожествяване.

   Използваме синестезията като подход към случайни отношения, като непредвидени стратегии, произволни намерения, необясними подходи, и като спешно необходима в локалния терен еклектика, интердисциплинарност и колаборативност.

   Освен стандартния формат на фестивала тази година обявяваме и дългоочакваното издание на SU FILES 1997 — 2023 в Галерия „Алма Матер“, ретроспективна изложба с архивни материали, фотографии, текстове, видеа, произведения, следи и фрагменти от предишни издания.

 

Изданието сe реализира от Студио Даухаус и Синестезия Колектив.
Подкрепено от Нацинален фонд „Култура“, Гьоте-институт България и Посолство на Р Ирландия в Р България.
В партньорство със СУ „Климент Охридски“, Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“, Социален тек хъб „HyperSpace“, Студио за звук и форма „Белка“, Културно пространство „Бобина“ и други.

 

Повече информация, програма и локации скоро!