АРХИВ: Минали издания

 

2023. Sofia Underground ?0?3 – Възнесение

2022. Sofia Underground ?0?? – Несигурна мъдрост

2020 — 2021. Remembering Sofia Underground 2020+

2019. Източният въпрос

2018. what now / now what

2017. hundred / сто

2016. Вътрешни конфликти

2015. МАШИНИ

2014. Необикновени доказателства

2013. Occupy Yourself – gesamtkunstwerk

2012. Обосновани действия / издание в памет на Руен Руенов (1958 — 2011)

2009. Кризисно издание

2008. САМ / Индивидуални ритуали, жестове и образи в епохата на информационното общество

2007. Remember Sofia Underground

1997 — 2001. Sofia Underground

 

 

видео архив онлайн: